Politikalar

Politika Başlığı

Bu politikanın kısa açıklaması

Erişilebilirlik Değişiklikleri Bu politika, West Turk Barınma ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifinin (West Turk), kiracıların mümkün olduğu kadar uzun süre bağımsız olarak kendi evlerinde yaşamaya devam etmelerini desteklemek için mülk değişikliklerine ve alternatiflere yaklaşımını belirler. 
Kiracılığa uygunluk ve Konut tahini Politikası  Bu politika, West Turk Konut ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifinin (West Turk) uzun vadeli kiralık konut programlarına uygunluk yaklaşımını belirler
Kira Borçları Bu politika, Batı Türk Konut ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifinin (Batı Türk) borçların kiralanması konusundaki yaklaşımını belirler. 
Kira Ayarı Bu politika, West Turk Konut ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifinin (West Turk) uzun vadeli kiralık konut programlarında kira belirleme yaklaşımını oluşturmaktadır.
Şikayet ve İtirazlar Politikası Bu politika, Batı Türk’ün konut, sosyal konut uygulamaları ve ilgili hizmetler ile ilgili şikayet ve itirazlara yaklaşımını belirler.
Davranış kodu Bu politika, West Turk Barınma ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifinin (Batı Türk) tüm yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, yüklenicileri ve gönüllüleri için Davranış Kurallarını belirler.
Kiracı Hasarı Bu politika, West Turk Konut ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifinin (West Turk) kiracının sorumluluklarını ve bakımdaki West Turk sorumluluklarını net bir şekilde tanımlamaya yönelik yaklaşımını oluşturur.
Mülk Denetimleri
Bu politika, Batı Türk Konut ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifinin (Batı Türk) mülk teftişlerini üstlenme sorumluluklarını yerine getirme yaklaşımını oluşturmaktadır.
Bakım Bu politika, West Turk Konut ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifinin (West Turk) uzun vadeli kiralık konut programlarında bakım ve onarımlara yaklaşımını oluşturur.
Gizlilik Bu politika, West Turk Konut ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifinin (West Turk) kişisel bilgilerinizi nasıl topladığını, kullandığını ve ifşa ettiğini belirler.
Komşular

Bu politika, West Turk Barınma ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifinin (West Turk) sakinlerimiz ile komşularla ve yerel topluluklar arasında olumlu ilişkiler oluşturmak, geliştirmek ve desteklemek için yaklaşımını oluşturur.
Geride Kalan Mallar Bu politika, West Turk Konut ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifinin (West Turk) kiracılık sonunda geride kalan mallara yaklaşımını belirler.
Bir Kiracının Ölümü Bu politika, West Turk Konut ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifinin (West Turk) bir kiracının ölmesi durumunda ne olacağı konusundaki yaklaşımını belirler.
Uzun Süreli Kiracılığın Devri Bu politikanın amacı, kiracılığın bir kiracıdan ayni hanehalkı üyesi olan bir başka kişiye devredilmesine ilişkin düzenlemeleri, işlemleri, ve bu süreçte göz önüne alınması gereken konuları ayrıntılı olarak belirlemektir.

Tahliye politikasıe

West Turk Konut ve Yaşlı Hizmetleri İşbirliği politikasını belgelemek
bir kiracının tahliyesi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Policies

Policy Title

Brief description of this policy

Accessibility Modifications This policy establishes the approach of West Turk Housing and Elderly Services Co-operative (West Turk) to property modifications and alternations to support tenants to remain living independently in their own home for as long as possible. 
Rent Eligibility and Allocations This policy establishes the approach of West Turk Housing and Elderly Services Cooperative (West Turk) to eligibility for its long-term rental housing programs. 
Rent Arrears This policy establishes the approach of West Turk Housing and Elderly Services Co-operative (West Turk) to rent arrears. 
Rent Setting This policy establishes the approach of West Turk Housing and Elderly Services Co-operative (West Turk) to setting rent in its long-term rental housing programs. 
Complaints and Appeals This policy establishes the approach of West Turk to complaints and appeals in respect of housing, social housing applications and related services. 
Code of Conduct This policy sets out the Code of Conduct for all board members, employees, contractors and volunteers of West Turk Housing and Elderly Services Cooperative (West Turk). 
Tenant Damage This policy establishes the approach of West Turk Housing and Elderly Services Co-operative (West Turk) to clearly define the tenant’s responsibilities and West Turk responsibilities in maintenance. 
Property Inspections This policy establishes the approach of West Turk Housing and Elderly Services Co-operative (West Turk) to fulfil its responsibilities to undertake property inspections. 
Maintenance This policy establishes the approach of West Turk Housing and Elderly Services  Co-operative (West Turk) to maintenance and repairs in its long-term rental housing programs. 
Privacy This policy sets out how West Turk Housing and Elderly Services Co-operative (West Turk) collects, uses and discloses your personal information. 
Neighbours This policy establishes the approach of West Turk Housing and Elderly Services Co-operative (West Turk) to create, foster and support positive relationships between our residents with neighbours and local communities. 
Goods Left Behind This policy establishes the approach of West Turk Housing and Elderly Services Co-operative (West Turk) to goods left behind at the end of a tenancy. 
Death of a Tenant This policy establishes the approach of West Turk Housing and Elderly Services Co-operative (West Turk) to what happens if a tenant dies. 
Tenancy Assessment  The purpose of this policy is to detail the arrangements, processes, and considerations for assignment of a tenancy from one renter to another household member.
Eviction The purpose of this policy is for dealing with the eviction of a tenant.